Κώδικας Δεοντολογίας

Η Κοινότητά μας, παραμένοντας αυτόνομη στη διαχείριση και την οργάνωσή της, προτίθεται να ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο “Luces Veritatis”.

Αυτή η ιδιότητα μέλους συνεπάγεται ότι εμείς, τα σημερινά μέλη της Κοινότητας, δεσμευόμαστε να τηρούμε τις αρχές που παρατίθενται κατωτέρω και να κάνουμε τα μελλοντικά μέλη της Κοινότητας να τις τηρούν.

Αυτή η ιδιότητα μέλους συνεπάγεται ότι εμείς, τα σημερινά μέλη της Κοινότητας, δεσμευόμαστε να τηρούμε τις αρχές που παρατίθενται κατωτέρω και να κάνουμε τα μελλοντικά μέλη της Κοινότητας να τις τηρούν.

Ειδικότερα, δεσμευόμαστε να οργανώνουμε και να διαχειριζόμαστε την κοινότητά μας με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, της επικουρικότητας και του κοινού καλού. Δεσμευόμαστε επίσης να σεβαστούμε τις αδιαπραγμάτευτες αρχές που αφορούν την ιερότητα κάθε ανθρώπινης ζωής, τη φυσική οικογένεια, την ελευθερία της εκπαίδευσης, την οικονομία στην υπηρεσία του ανθρώπου, την ειρήνη και το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

Δεσμευόμαστε για άψογη ηθική συμπεριφορά στη δημόσια, ιδιωτική και επαγγελματική ζωή και για συμπεριφορά με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ατόμου και στην προστασία του αγαθού της κοινότητας.

Δεσμευόμαστε να εργαστούμε ενεργά για την προώθηση της ανάπτυξης των νέων γενεών, δημιουργώντας και ανανεώνοντας εκπαιδευτικά ιδρύματα, θέτοντας τη Γνώση, την Τεχνογνωσία και τον Άνθρωπο στο επίκεντρο.

Δεσμευόμαστε να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές νέας δουλείας που υποβαθμίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Δεσμευόμαστε για την σεβασμός της ανθρώπινης ζωήςσε όλες τις φάσεις του, από τη σύλληψη και μετά, με στόχο την προστασία και τη φροντίδα του, μεταξύ άλλων μέσω ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που επαναφέρει το άτομο στο επίκεντρο και το οποίο, αποφεύγοντας τη μάταιη θεραπεία, είναι υποστηρικτικό και βοηθητικό στον πόνο μέχρι τον φυσικό θάνατο.

Δεσμευόμαστε να αποκαταστήσουμε μια σωστές και πλήρεις πληροφορίες συνεργασία, με σεβασμό στην αλήθεια, για τη διαμόρφωση ορθής κοινής γνώμης, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν όλες τις μεταβλητές λήψης αποφάσεων και να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις και να διατυπώνουν κρίσεις που βασίζονται, με σεβασμό στην ελευθερία της γνώμης, σε αληθή και αντικειμενικά δεδομένα.

Δεσμευόμαστε να κάνουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή όλο και πιο συνειδητή και ενεργή, ευαισθητοποιώντας τους επίσης στη δυνατότητα να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής Αντίστασης και του Μη Βίαιου Αγώνα, όταν αντιμετωπίζουν άδικους νόμους ή κατάφωρες αδικίες κατά την εφαρμογή τους.

Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των πολιτιστικών ιδρυμάτων για την προώθηση και την προστασία των διαφόρων μορφών τέχνης, εφόσον συμβαδίζουν με το Αληθινό, το Ωραίο και το Καλό.

Δεσμευόμαστε να μην ανήκουμε σε άλλα κινήματα με στόχους που συγκρούονται με τις χριστιανικές αρχές.

Δεσμευόμαστε να υπερασπιστούμε την Κοινότητα και το Κοινοτικό μας Δίκτυο και τα μέλη του από κάθε δυσφημιστική ενέργεια.

Δεσμευόμαστε να μην εμπλέκουμε την Κοινότητά μας και/ή το Κοινοτικό μας Δίκτυο σε δράσεις που αντανακλούν την εργαλειοποίηση προσωπικών και μόνο συμφερόντων.

Δεσμευόμαστε να διαθέσουμε μέρος των πόρων της Κοινότητας για την ίδρυση ή την ανάπτυξη περιορισμένων ή μη περιορισμένων κοινοτήτων που είναι μέλη του Δικτύου.

Δεσμευόμαστε να μοιραζόμαστε με άλλες κοινότητες του Δικτύου χρήσιμα έργα και ιδέες, μεγιστοποιώντας την επαναχρησιμοποίησή τους, μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου.

Δεσμευόμαστε να επικοινωνούμε σε συνεχή βάση με τις άλλες κοινότητες του Δικτύου, προκειμένου να εδραιώσουμε τις σχέσεις και τις δραστηριότητες, με στόχο τις αρχές που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Για να μάθετε ποιοι είμαστε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού Σχετικά με εμάς ή σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Για να μάθετε ποιο είναι το Μανιφέστο μας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού Μανιφέστο ή σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Για να ενημερωθείτε για το Έργο μας, μπορείτε να μπείτε στο μενού Πόροι ή σε αυτόν τον σύνδεσμο.